The Thin Red Line

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb